Veilige toegang tot de Zorgwoning: een keurmerk is vereist

Nu senioren langer thuis wonen, wordt er ook steeds meer zorg aan huis verleend. Zorg in de vorm van huishoudelijk hulp of thuiszorg als het gaat om medische handelingen. De senior blijft in zijn vertrouwde woning en omgeving wonen en ontvangt de hulp op locatie. Een mooie gedachte met een prima uitwerking.

Maar om zorg te kunnen verlenen heeft de zorgverlener toegang nodig tot de woning. Vandaag de dag gebeurt dat vooral met behulp van sleutelkluisjes. Een simpel kluisje aan de buitenkant van de woning, afgesloten met een code. Maar vooral de eenvoudigere varianten zijn onveilig: zo zijn er veel verhalen bekend over opengebroken sleutelkluizen, ouderen die worden bestolen of zelf een confrontatie hebben met de inbreker. De oudere is kwetsbaar en nu wordt zijn huis ook kwetsbaar door sleutelkluizen van slechte kwaliteit die in goed vertrouwen worden geïnstalleerd.  

Toch hoeft de senior niet zo kwetsbaar te zijn. Er zijn veilige sleutelkluisjes op de markt, voorzien van een keurmerk, of de senior kan kiezen voor een alternatieve oplossing voor veilige toegang tot de woning zoals een elektronisch slot dat wordt geopend met behulp van een app. Deze toegangsoplossingen zijn voorzien van het PKVW-keurmerk (Politie Keurmerk Veilig Wonen) en een aantal SKG-sterren voor goedgekeurd hang- en sluitwerk. Een gecertificeerde toegangsoplossing is een veilige keuze: de senior kan zich veilig blijven voelen in zijn huis en toch de gewenste zorg ontvangen.

Wie maakt de keuze?

Maar wie maakt de keuze voor de toegangsoplossing? Koopt de senior deze zelf? Wordt er door de zorgverlener een advies gegeven welke sleutelkluis er moet worden aangeschaft? Of wordt de kluis aan de senior geleverd als ‘verplicht’ onderdeel van de dienstverlening?

Op het moment dat de senior zelf de aankoop doet, adviseer ik met klem om te kiezen voor een toegangsoplossing met een keurmerk. Deze simpele keuze maakt de senior minder kwetsbaar en kan hem veel ellende besparen.

Maar het gebeurt ook dat de hulpverlener een beslissende stem heeft in de aanschaf van een sleutelkluis. Bijvoorbeeld omdat zij deze leveren of omdat zij bekend zijn met het gebruik van juist deze variant. Het kan ook zijn dat er te weinig aandacht is voor alternatieven van de sleutelkluis.

Waaruit valt te kiezen?

Naast de sleutelkluis kunnen senioren ook kiezen voor een elektronisch slot aan de binnenzijde van de deur. Deze sloten kunnen met een sleutel worden geopend, maar ook door middel van een zwaar versleutelde digitale sleutel.

Voor de senior biedt een elektronisch slot meer veiligheid doordat het slot niet zichtbaar is vanaf de buitenkant. Voor de verzorgende partij is het bijkomende gemak dat het uitgeven en intrekken van de digitale sleutels een stuk sneller verloopt, met een digitale tool beheert de instantie eenvoudig de toegangsrechten. Bovendien is traceerbaar wie waar en wanneer is geweest.

Wie maakt de keuze? 

Het komt voor dat een zorgverlener (vaak onbewust) een onveilige sleutelkluis aanbeveelt of aanschaft. Dit is makkelijk te herkennen aan het ontbreken van het keurmerk. Maar omdat het om de veiligheid van een hulpbehoevend persoon gaat, zijn er in mijn beleving twee mogelijkheden:

  1. de senior dringt aan op een goedgekeurde variant, die hij (gedeeltelijk) zelf betaalt
  2. de senior zoekt de hulpverlening bij een andere instantie die wel met een veilige toegangsoplossing wil werken

Zoweco neemt de zorg uit handen.

Veel instanties blijken niet op de hoogte te zijn van de mogelijkheden die er zijn rondom veilige toegang van de seniorenwoning. De instanties zijn bekend met de producten die zij gebruiken en wijken hier weinig van af. Zonde, want juist de keuze voor een veilig product laat zien dat de instelling nadenkt over de veiligheid van de hulpbehoevende en de zorgverlener.

Juist daarom biedt Zoweco een platform voor zorgtechnologie, waarin keuzevrijheid voor de zorgvrager en ontzorgen van de zorgverlener samenkomen. Op dit platform worden alleen gecertificeerde toegangsoplossingen met twee of drie SKG-sterren aangeboden. Laat u ontzorgen op het gebied van zorgtechnologie. Zoweco helpt u graag verder.