Wie betaalt, bepaalt?

Iedere dag maken we keuzes waarbij het principe 'Wie betaalt, bepaalt' vaak van toepassing is. In de Zorg is dit vaak een heel ander verhaal. Daar heeft de Zorgconsument vaak bitter weinig te zeggen en is in sommige gevallen sprake van 'verplichte winkelnering'.

Zoweco.nl slaat een brug tussen de steeds beter geïnformeerde en kritisch wordende Zorgconsument enerzijds en de Zorginstelling anderzijds. Resultaat; keuzevrijheid voor de Zorgconsument en ontzorging à la carte voor de (zakelijke) opdrachtgever. Een praktijkvoorbeeld ter illustratie.

Herkenbaar?

Helemaal zelfstandig wonen ging niet meer voor mevrouw Pietersen. Ze redt zich nog prima, maar voor sommige zaken is het fijn dat ze kan rekenen op ondersteuning van Thuiszorg Goed en Kundig. Ze is al eens eerder gevallen en toen heeft ze bijna een halve dag op hulp moeten wachten.

Mocht er nu  onverhoopt iets gebeuren dan hoeft ze maar op de alarmknop van haar nekmedaillon te drukken en hulp is onderweg. Ze moet hem alleen niet vergeten om continue te dragen. Om de hulp binnen te kunnen laten moest ze niet alleen verplicht het alarmmedaillon huren, maar ook een sleutelkluisje bij Thuiszorg Goed en Kundig.

Een alarmmedaillon dragen is één, maar een in de ogen van mevrouw Pietersen stigmatiserend sleutelkluisje is haar echt een doorn in het oog. 'Zo'n lelijk ding aan m'n gevel en nog inbraakgevoelig ook' zei ze tegen haar schoonzoon Peter.

De kritische zorgconsument

Peter heeft een gezin met kleine kinderen en staat midden in het leven. Het verhaal van zijn schoonmoeder heeft hem aan het denken gezet. Hij gaat op zoek naar alternatieven voor het alarmmedaillon (want buiten werkt deze niet en zijn schoonmoeder wil er nog wel eens op uit) en voor het sleutelkluisje.

Al snel vind Peter een aantal aansprekende alternatieven. Zijn oog valt op een stijlvol horloge met mobiele persoonsalarmering die dankzij GPS binnen én buiten werkt. Met spreek- luisterverbinding!  Hij vindt tevens online een electronisch slot welke met een gewone en digitale sleutel geopend kan worden. Dat is handig, denkt Peter, die digitale sleutels kunnen met de familie en zorg gedeeld worden!

Dag sleutelkluisje en hallo bewegingsvrijheid met het GPS alarmhorloge! Opgetogen gaat hij een week later het gesprek aan bij Thuiszorg Goed en Kundig.

Zo gaat dat nu eenmaal.

Er wordt begripvol geluisterd naar Peter door Thuiszorg Goed en Kundig. Ja, het zijn mooie producten. Maar nee, deze gaan wij niet voeren of ondersteunen. Wij hebben twee jaar geleden nu eenmaal gekozen voor het medaillon en het sleutelkluisje en daarmee zal uw schoonmoeder het moeten doen.

Peter is verbaasd en teleurgesteld. Het gaat er toch om dat mijn schoonmoeder kan alarmeren en dat jullie dan naar binnen kunnen? Dat Thuiszorg toch primair Zorg levert? Bovendien vindt Peter dat de Zorginstelling een behoorlijke huurprijs voor het medaillon en het sleutelkluisje vraagt. Maar vooral het feit dat zijn schoonmoeder als klant geen alternatief wordt geboden bevreemd hem. Sterker nog, dit voelt voor hem als verplichte winkelnering! Hoe zit het eigenlijk met 'wie betaalt, bepaalt'?

De brug tussen zorgconsument en zorgonderneming.

Ja, u leest het goed. Zorgonderneming. Dat is een Zorginstelling die primair doet waarvoor zij is opgericht; zorg leveren. Maar tevens inspeelt op de behoefte van huidige en toekomstige cliënten door 'niet-core activiteiten' slim uit te besteden. Of in co-creatie met een gespecialiseerde partij dit proces uitregelt. Een voorbeeld van een moderne Zorgonderneming is Thuiszorg Klant Centraal.

Klant Centraal geeft haar cliënten (die zij liever Zorgconsumenten noemt) keuze mogelijkheden bij een aantal zaken. Anders dan bij Thuiszorg Goed en Kundig biedt zij naast de standaardcombinatie van medaillon en sleutelkluisje tevens nog 2 alternatieven van beide aan. Ze laat de keuze aan de Zorgconsument. Dit bevalt Klant Centraal goed, zeker nu is gebleken dat deze propositie nieuwe klanten heeft aangetrokken. Bovendien is het rendement van deze niet-core activiteiten significant toegenomen doordat zij het gros van deze dienst heeft uitbesteed.

Concreet invulling geven.

Klant Centraal heeft het hele proces van aanschaf, installatie en onderhoud ondergebracht bij Zoweco. Hiermee geeft zij richting haar Zorgconsumenten concreet invulling aan het faciliteren van zelfredzaamheid en eigen regie. In haar marketing komt dit mede tot uiting, niet alleen bij het onderdeel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De financiële resultaten zijn zondermeer prima te noemen. Maar het is bovenal de positieve feedback van zowel de zorgconsumenten als het personeel wat als mooiste resultaat wordt genoemd.

Meer informatie omtrent de mogelijkheden of samen een businesscase uitwerken? Neem gerust vrijblijvend contact op met Zoweco via 085- 30 31 464 of mail naar info@zoweco.nl.